top of page

שרותי החברה

גיוס אנשי מקצוע

אנו נקבל מהמעסיק את דרישות התפקיד ונפנה למאגר המועמדים הבלעדי והמקיף שלנו כדי לאתר מועמד העונה על דרישות הפרופיל. 
במקביל נצא בפרסום במדיות השונות לצורך הגדלת מספר המועמדים המתאימים.

 

ניהול תהליך גיוס 

במסלול זה אנו מנהלים עבור המעסיק את תהליך הגיוס בשלמותו.
החל מהגדרת התפקיד, איתור, ריכוז וסינון המועמדים, ביצוע הראיונות ותמיכה מקצועית בתהליך הבחירה והמשא ומתן עם המועמד.
​במסגרת השירות ניפגש עם המעסיק, נסייע בהגדרה מקצועית של צרכיו, התפקיד והדרישות. במקביל נלמד את אופי הארגון המעסיק והתרבות הארגונית המיוחדת לו.
אנו ננהל עבור המעסיק את תהליך פרסום המשרה, נאסוף רשימת מועמדים ראשונית מכל המקורות העומדים לרשותנו.
נראיין את כל המועמדים רלוונטיים כסינון ראשוני ונשתתף ביום ראיונות מרוכז עם המעסיק והמועמדים הסופיים.
נסקור השוואתית את המועמדים הסופיים, נוודא שתהליך הגיוס מתבצע באופן מקצועי, אתי ושיטתי ונסייע למעסיק בתהליך קבלת ההחלטה בדבר המועמד הנבחר.

למי מתאים מסלול זה?
שירות זה מתאים ללקוחות הזקוקים לגורם מקצועי חיצוני אובייקטיבי לצורך בחירת מועמד עקב ריבוי מקבלי החלטות או ללקוחות שאינם מתמחים בגיוס לתפקיד בתחום ספציפי.

Headhunting (איתור אקטיבי)

באמצעות קשרים עסקיים ואישיים אנו נאתר מועמדים העונים על דרישות הפרופיל ובכלל זה הציגו כישורים גבוהים מוכחים בתחומם במסגרת עבודה בחברה בענף אחר רלוונטי או בחברה מתחרה שזוהתה כמתאימה לכך. בדרך זו יוכל המעסיק לשקול העסקת מועמדים שלא פנו ביוזמתם.

אנו ממליצים על שימוש ב- Headhunting במקרים הבאים
:

  • קיים קושי מובנה במאפיינים של תפקיד מסוים.

  • הכישורים הדרושים למועמד - ספציפיים ונדירים.

  • לתהליך גיוס ממושך יש מחיר כלכלי גבוה.

איננו מבצעים Headhunting אצל לקוחות פעילים. (לקוח פעיל - לקוח אצלו בוצעה השמה בשנה החולפת).

bottom of page