top of page

​​​​​HR Search הוקמה בישראל בשנת 2004 במענה לצורך בשירות גיוס איכותי למנהלים ואנשי מקצוע בענף התיירות, המלונאות והפנאי. בשנת 2015 נפתח הסניף הראשון של החברה מחוץ לישראל - באיטליה. החל משנת 2020 החברה התרחבה לגיוס בענפי החשבונות והכספים בכל המשק.

HR Search אינה חברת כוח אדם. כלומר, אינה מעסיקה עובדים עבור לקוחות.
החברה מתמחה בניהול תהליכי גיוס במטרה להביא את המועמדים הטובים ביותר להעסקה ע"י לקוחותיה.
החברה עוסקת באיוש כל תפקידי הניהול החל מהניהול הבכיר וכלה בתפקידים המקצועיים.
משרדי החברה ממוקמים בהרצליה ושרות ההשמה ניתן בכל הארץ ובחו"ל.

פרטים נוספים אודות HR Search

דיסקרטיות ואתיקה מקצועית

לקוחות רבים (מועמדים ומעסיקים) אמרו לנו בעבר שהסיבה לכך שהם פנו אלינו היא העובדה שהם השתכנעו כי אנו פועלים באופן דיסקרטי ואתי.
אנו רואים חשיבות עליונה בהתנהלות אתית ודיסקרטית.

איסור Headhunting אצל לקוחות פעילים

אנו לא מבצעים Headhunting (פניה יזומה על ידינו) לעובדים המועסקים ע"י לקוח פעיל שלנו. (לקוח פעיל: לקוח שבוצעה אצלו השמה בשנה החולפת). אנו מעניקים שירות לעובדים המועסקים ע"י לקוחות שלנו ופנו אלינו ביוזמתם. איננו רואים סתירה בין הנאמנות שלנו ללקוחותינו לבין מתן שירות לעובדים אלה במצב זה.

השמה חוזרת

מועמד שעבר השמה ע"י HR Search לא יוכל לעבור השמה נוספת דרכנו אלא אם התמלא לפחות אחד התנאים הבאים:

  1. חלפו שנתיים מיום תחילת העבודה של המועמד אצל המעסיק (אצלו בוצעה ההשמה).

  2. הסתיימו יחסי עובד מעביד.

bottom of page